Velkommen til OM:FORM


FÆRGEnisering 2013

Tidligere arrangementer

En varm sommerdag i juni 2013 afholdtes det første arrangement i Østre Havn, Aalborg.

Vi fik døbt færgen PLAGEN med champagne, affyret kanoner og fejrede etableringen af foreningen Kulturfærgen OM:FORM.

Plakat fra FÆRGEnisering

Plakat FÆRGEnisering