OM:FORM


Kulturfærgen OM:FORM er en frivillig kulturforening omkring den gamle Limfjordsfærge ‘PLAGEN’. Vi er en ramme om fjordkultur og arbejder med at bringe fjorden tættere på byens borgere og udnytte alle de tomme kajarealer langs Limfjorden. Det gør vi gennem installationer, udstillinger og workshops og koncerter. Færgen PLAGEN er omdrejningspunkt for foreningens aktiviteter. Se mere om foreningen, Færgen Plagen og projektets sponsorer i menuen ovenfor.