Velkommen til OM:FORM


KULTURFÆRGEN OM:FORM

Kulturfærgen OM:FORM er en kulturproducerende forening, hvis formål er at være en ramme om kreativitet i Limfjorden og at nytænke udnyttelsen af det kæmpe potentiale, Limfjorden rummer. Med den gamle Limfjordsfærge ’Plagen’ som fysisk ramme, befinder projektet sig midt i en omformning fra nordjysk transportklenodie til ny kreativ ramme.

På denne side kan du læse mere om foreningens formål og aktiviteter.

Find mere information på vores facebook side.